บทเรียน

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ (E-learning) ความหมาย และประเภทของบทเรียนออนไลน์ โปรแกรมสำหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ที่ดี ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสร้างบทเรียนออนไลน์ การออกแบบการนำเสนอบทเรียนออนไลน์ การจัดทำข้อความ การใส่รูปภาพและจัดแต่งรูปภาพ การใส่ภาพเคลื่อนไหว การใส่เสียง การสร้างแบบทดสอบ และการเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานบทเรียนออนไลน์จากจินตนาการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ (E-learning)
  2. บอกความหมาย และประเภทของบทเรียนออนไลน์ได้
  3. บอกชื่อโปรแกรมสำหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ได้
  4. บอกหลักการออกแบบทเรียนออนไลน์ที่ดีได้
  5. อธิบายและมีทักษะในการจัดทำข้อความได้
  6. อธิบายและมีทักษะในการใส่รูปภาพและจัดแต่งรูปภาพได้
  7. อธิบายและมีทักษะในการใส่ภาพเคลื่อนไหวได้
  8. อธิบายและมีทักษะในการใส่เสียงได้
  9. อธิบายและมีทักษะในการสร้างแบบทดสอบได้
  10. เผยแพร่บทเรียนออนไลน์ได้
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: