คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติเดียง่ายๆ กับการทำภาพยนตร์สั้น ความหมาย และขั้นตอนการทำภาพยนตร์สั้น โปรแกรมสำหรับทำภาพยนตร์สั้น วิธีการทำภาพยนตร์สั้น ปฏิบัติการใช้โปรแกรมทำภาพยนตร์สั้น การออกแบบการทำภาพยนตร์สั้น การจัดทำข้อความ การใส่รูปภาพและจัดแต่งรูปภาพ การใส่ภาพเคลื่อนไหว การใส่เสียง การสร้างแบบทดสอบ และการเผยแพร่ทำภาพยนตร์สั้น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานทำภาพยนตร์สั้น จากจินตนาการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์สั้น
  2. บอก ความหมาย และขั้นตอนการทำภาพยนตร์สั้นได้
  3. บอกชื่อโปรแกรมสำหรับทำภาพยนตร์สั้นได้
  4. บอกหลักการทำภาพยนตร์สั้นที่ดีได้
  5. อธิบายและมีทักษะในการจัดทำข้อความได้
  6. อธิบายและมีทักษะในการใส่รูปภาพและจัดแต่งรูปภาพได้
  7. อธิบายและมีทักษะในการใส่ภาพเคลื่อนไหวได้
  8. อธิบายและมีทักษะในการใส่เสียงได้
  9. อธิบายและมีทักษะในการสร้างแบบทดสอบได้
  10. เผยแพร่ภาพยนตร์สั้น ได้

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: