ยินดีต้อนรับ

ภาพถ่าย0988_
สว้สดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ ของ ดิฉัน ณิชาพร พรมทอง
เป็นบทเรียนเกี่ยวกับ สื่อมัลติมีเดียง่ายๆกับการถ่ายภาพยนตร์สั้น

Advertisements

ขั้นตอนการทำภาพยนตร์สั้น

ตัวอย่างหนังสั้น

วิธีการตัดต่อภาพนตร์สั้น